Diverse ondersteuningen

De kosten voor het levensonderhoud liggen in Israël op hetzelfde niveau als in Nederland.
De salarissen liggen echter op minder dan  50% dan wat in Nederland voor hetzelfde werk wordt verdiend.

Daarnaast is het voor de Arabische bevolking veel moeilijker om werk te vinden dan voor de Joodse bevolking in Israël, hierdoor leven velen onder de armoedegrens.

Daarom ondersteunt  Stichting “Aan de Bak” behalve de Kerk van de Nazarener en de Compassionministry nog andere projecten zoals het bijdrage in diverse kosten voor  levensonderhoud denk hierbij aan: medicijnen, huur, water en electriciteit.
Met een bijdrage voor studie, cursussen en b.v. grootrijbewijzen  worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot waardoor zij zelf beter in staat zijn om hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Wij helpen om Joodse en Arabische studenten deel te kunnen laten nemen aan projecten  van éénheid en wederzijds begrip en vertrouwen.

In december ondersteunen we de jeugd van de gezamenlijke gemeenten met de activiteiten in weeshuizen en ziekenhuizen waar  tijdens een kerstprogramma pakketjes worden uitgedeeld met b.v een tekenblok, kleurtjes, een knuffel, truien, mutsen en een boek.