Even voorstellen

Stichting “Aan de Bak” is opgericht op 24 juni 2011. Het doel van de stichting is het financieёl ondersteunen van christenen in Israёl met speciale aandacht voor de Arabische christenen. Deze financiёle ondersteuning is gericht op de eerste levensbehoeften zoals: voedsel, water, onderdak en medicijnen.
Ook willen wij helpen bij het bekostigen van studie en cursussen om het uitzicht op een betere toekomst te bevorderen.

Compassionministry 

In 2014 hebben wij in Haifa een voedselbankje opgericht om de allerarmsten,  Arabieren én Joden, met regelmaat te kunnen
voorzien van basisvoedsel zoals: meel, olie, rijst, groente e.d.
De organisatie hiervan is in handen van Butros en Remona.
In Israël wordt niet zoals in Nederland voedsel gedoneerd door bedrijven, het moet worden ingekocht en dat financieren wij met de Stichting.

Christen Arabieren in Israёl..zijn die er dan?
Veel mensen weten niet dat er zowiezo Arabische christenen wonen in Israёl. En dan bedoelen we niet in de autonome Palestijnse gebieden maar in Israёl, met name in Galilea.
Arabieren die al generaties lang wonen in het gebied.
Al eeuwen vóórdat in 1948 de staat Israёl werd gesticht wonen deze mensen in hun dorpen en steden en komen samen in hun kleine en soms wat grotere christelijke gemeenten.
In 1948 zijn zij Israёlisch staatsburger geworden met een Israёlisch paspoort. In theorie hebben zij dezelfde rechten als de Joodse inwoners van Israёl maar helaas blijkt de praktijk heel anders .
Arabische christenen leven als een minderheid binnen een minderheid. Nog moeilijker wordt het voor christen Arabieren die uit een moslimfamilie komen!
Hiervan zijn er ongeveer 100 mensen in Israёl. Wij willen graag dat het verhaal van deze vergeten groep bekend wordt en dat ze onze steun zullen ervaren. Dat de aandacht van met name christenen niet alleen gaat naar het Joodse volk, maar juist ook naar de Arabische broeders en zusters.

Als u naar Israёl gaat, bezoek hen en bemoedig hen. U kunt bij ons meer informatie krijgen over de christelijke gemeenten in met name Galilea.

Aanleiding voor de oprichting van de stichting.
Toen wij in 2008 een toeristische reis gingen maken door Israёl hebben wij daar een jong iemand leren kennen met wie wij een sterke band hebben gekregen. Via dit contact zijn er meerdere diepe contacten ontstaan met Arabische christenen, waaronder een voorgangers echtpaar uit Haifa , Butros en Remona Ghrayeb.

In de jaren daarna is één van ons vele malen in Galilea geweest, waarvan één keer een hele maand bij dit echtpaar, er is toen echt van binnen uit gezien hoe het leven in Israёl voor Arabieren in het algemeen en christen Arabieren in het bijzonder is en het heeft ons hart zó geraakt dat we iets wilden doen. Omdat bakken en decoreren altijd al een hobby is geweest, en er ook al op bestelling werd gebakken, hebben we besloten om voor deze activiteiten een éénmanszaak te beginnen.
Daarnaast is er een stichting opgericht. De opbrengsten van de éénmanszaak komen ten goede aan de stichting om zo onze Israёlische Arabische christenvrienden en allen die het zo hard nodig hebben met de opbrengsten te kunnen ondersteunen.

Organisaties die wij aanbevelen:

Nazareth Village ( Bijbels themapark)